ผลิตจากเครื่องจักรขั้นสูงจากประเทศเยอรมนี

จากวิศวกรผู้สร้างที่มีประสบการณ์การทำงานกับ บริษัทญี่ปุ่นมากกว่า 20 ปี (HONDA, SUZUKI, YAMAHA)