ตั้งเดินเบาไม่ได้ทำยังไง

ตั้งเดินเบาไม่ได้ทำยังไง

เลื่อยยนต์ยี่ห้อต่างๆ

ถ้ากำลังอัดน้อย(ลูกสูบแหวนหลวม) จะเดินเบาไม่ได้ ต้องแก้ปัญหาก่อน ถ้ากำลังอัดดีก็มีปัญหาที่คาร์บู

Leave Your Comment