น้ำมันท่วมหัวเทียนบ่อยๆเกิดจาก?

น้ำมันท่วมหัวเทียนบ่อยๆเกิดจาก?

เลื่อยยนต์ยี่ห้อต่างๆ

าการนี้ถ้าไฟที่หัวเทียนปกติ ก็สาเหตุ คาร์บูมีปัญหา ล้างให้สะอาด และเช็คดูผ้าปั้ม และที่เข็มน้ำมัน อาจมีเศษมาติด หรือผิดปกติ ก่อนประกอบอย่าลืม สำรวจสายและจุดต่อสายด้วย

Leave Your Comment