ประกอบเลื่อยยนต์แล้วสตาร์ทไม่ติดเช็คแล้วไฟมา น้ำมันขึ้น เกิดจากอะไร

ประกอบเลื่อยยนต์แล้วสตาร์ทไม่ติดเช็คแล้วไฟมา น้ำมันขึ้น เกิดจากอะไร

ปัญหาเกี่ยวกับลิ่ม

ตอบ ต้องขยับ ลิ่ม ใหม่

Leave Your Comment