วิธีแก้ไขน้ำมันท่วม(ระดับ2)

วิธีแก้ไขน้ำมันท่วม(ระดับ2)

เลื่อยยนต์ยี่ห้อต่างๆ

<p>เลื่อยยนต์น้ำมันท่วมชนิดรุนแรงเข้าห้องเครื่องเยอะ</p>
<p>(ทำตามระดับ1แล้วแต่ก็ยังไม่ได้)</p>
<p>1.เปิดกรองอากาศ ถอดหัวเทียนออก</p>
<p>2.ถอดท่อไอเสียออก</p>
<p>3.อัดลมเข้าเสื้อสูบ(รูหัวเทียน)พร้อมดึงเชือก20ครั้ง</p>
<p>4.เอาท่อไอเสียไปตากแดดไว้ ให้น้ำมันแห้ง</p>
<p>5.ใส่หัวเทียนลงไป สตาร์ทเครื่องโดยที่ไม่ต้องใส่ท่อไอเสีย</p>
<p>(ทิ้งไว้3นาที)</p>
<p>6.ประกอบเข้าไปใหม่</p>

Leave Your Comment