สตาร์ติดอยาก ติดแร้ววอดๆต้องเบิ้ลหาถึงจะปกติ บ้างทีเร่งก็ดับ เกี่ยวกับอะไรครับ รอบมาก็ใช้งานได้ปกติ

สตาร์ติดอยาก ติดแร้ววอดๆต้องเบิ้ลหาถึงจะปกติ บ้างทีเร่งก็ดับ เกี่ยวกับอะไรครับ รอบมาก็ใช้งานได้ปกติ

ปัญหาเลื่อยยนต์ต่างๆ

Leave Your Comment