สำหรับท่านใดที่มีเครื่อง husqvarna แล้วแต่ยังไม่มีบาร์ บาร์ ms381 ก็ใช้ได้ เพียงแค่เอาน๊อตเบอร์ 12 เอาเกลียวออก แล้วปาดให้หนาเท่าบาร์ รูเลี้ยงโซ่ก็จะตรงกันเปะ

สำหรับท่านใดที่มีเครื่อง husqvarna แล้วแต่ยังไม่มีบาร์ บาร์ ms381 ก็ใช้ได้ เพียงแค่เอาน๊อตเบอร์ 12 เอาเกลียวออก แล้วปาดให้หนาเท่าบาร์ รูเลี้ยงโซ่ก็จะตรงกันเปะ

เลื่อยยนต์ยี่ห้อต่างๆ

Leave Your Comment