อาการไฟไม่ออกหัวเทียน เลื่อยยนต์ stihl 070 เอาคอยด์ไปเช็คที่ร้านไดนาโม เค้าบอกปกติ เปลี่ยนหน้าทองขาว เปลี่ยนคอนเดนเซอร์ ไฟก็ยังไม่ออกคับ เป็นที่อะไรอีกได้บ้าง

อาการไฟไม่ออกหัวเทียน เลื่อยยนต์ stihl 070 เอาคอยด์ไปเช็คที่ร้านไดนาโม เค้าบอกปกติ เปลี่ยนหน้าทองขาว เปลี่ยนคอนเดนเซอร์ ไฟก็ยังไม่ออกคับ เป็นที่อะไรอีกได้บ้าง

เลื่อยยนต์ยี่ห้อต่างๆ

เราต้องเช็คตอนไม่ใส่หัวเทียนด้วย ว่าเฉพาะ สายมีไฟกระโดดหรือไม่ ถ้าสายมีไฟ ก็เปลี่ยน แต่หัวเทียนก็จบ

Leave Your Comment