เครื่องที่ติดแล้วเบาเครื่องไม่ได้เครื่องเร่งตลอดแก้ยังไง

เครื่องที่ติดแล้วเบาเครื่องไม่ได้เครื่องเร่งตลอดแก้ยังไง

เลื่อยยนต์ยี่ห้อต่างๆ

ถ้าเครื่องที่ติดแล้วเบาไม่ได้ อันดับแรกก็ต้องดูว่าลูกเร่ง หรือลิ้นเร่ง อาจจะลงได้ไม่สุด สาเหตุ 1-ให้ดูน๊อตตั้งเบา 2 สายเร่ง ผิดปกติ (คืนได้ไม่สุด) ……ถ้าจุดนี้เป็นปกติ ก็จะต้องมาจากสาเหตุ มีอากาศรั่วเข้าไปในระบบ จะต้องสังเกตุ 1 หน้าแปนคาบิว 2 ซิลข้อเสีย 3 รั่วสาเหตุ ปะเก็นเสีย หรือ แคร้งแตก 4 คาบิวอาจจะผิดปกติ (สาเหตุนี้ช่างต้องมีประสพการณ์มากหน่อย)

Leave Your Comment