เครื่องมันร้อนมากแล้วใช้ไปสักพักน้ำมันท่วมเลยต้องขันเอาคาร์บิวมาเช็คน้ำมันออก…ประกอบใหม่ก็ใช้ได้เหมือนเดิม

เครื่องมันร้อนมากแล้วใช้ไปสักพักน้ำมันท่วมเลยต้องขันเอาคาร์บิวมาเช็คน้ำมันออก…ประกอบใหม่ก็ใช้ได้เหมือนเดิม

เลื่อยยนต์ยี่ห้อต่างๆ

ความร้อนที่เกิดสูงมากขึ้นก็มีผลเหมือนกัน แต่เป็นบางกรณี คือถ้าเครื่องนั้น ระดับน้ำมันในห้องลูกลอยมันสูงเกินไป เมื่อน้ำมันขยายตัวก็จะทำให้ระดับสูงขึ้เกินค่ามาตรฐานของคาบิวลูกนั้น จะเป็นเหตุให้เกิดอาการน้ำมันท่วม ทำให้เครื่องผิดปกติไป แต่ถ้าเป็นเครื่องที่ระดับน้ำมันพอดี หรือข้อนข้างต่ำก็จะไม่เกิดปัญหานี้ อาการนี้ก็จะพบกันได้เหมือนกัน แต่พบกันได้น้อยมาก

Leave Your Comment