เครื่องยนต์เล็ก แบบผสมออโต้ลูบในถังเชื้อเพลิง จะเก่าหรือใหม่ มีอาการติดยาก

เครื่องยนต์เล็ก แบบผสมออโต้ลูบในถังเชื้อเพลิง จะเก่าหรือใหม่ มีอาการติดยาก

เลื่อยยนต์ยี่ห้อต่างๆ

เลื่อยยนต์ จะเก่าหรือใหม่ มีอาการติดยาก และเร่งรอบไม่ได้ สาเหตุมาจากเราไม่ได้ใช้งานต่อเนื่องกันเกือบทุกวัน ถ้าไม่ใช้งาน 1 สัปดาห์ ขึ้นไป ติดยาก เร่งรอบไม่ขึ้นเพราะออโตลูปเหนียวมากๆ จะทำให้คาร์บูฯ สกปรก มากๆ (หัวเทียนไม่มีปัญหา) ถอดคาร์บูฯ มาแช่ น้ำมันเบ็นซิน 10 นาที แล้วสล้ดน้ำมันทิ้ง ไม่ต้องเปล่า ไม่ต้องปรับจูน ถ้ามือใหม่

Leave Your Comment