เครื่องเลื่อยมีอาการ คือติดตอนสตาร์ทแล้วดับไม่ทันได้เร่งหรือบางครั้งพอจะเร่งก็ดับไปก่อน

เครื่องเลื่อยมีอาการ คือติดตอนสตาร์ทแล้วดับไม่ทันได้เร่งหรือบางครั้งพอจะเร่งก็ดับไปก่อน

เลื่อยยนต์ยี่ห้อต่างๆ

ซ่อมเครื่องเลื่อยมีอาการ คือติดตอนสตาร์ทแล้วดับไม่ทันได้เร่งหรือบางครั้งพอจะเร่งก็ดับไปก่อน เป็นอาการของคาร์บูมีปัญหา ไม่สามารถส่งน้ำมันที่ผสมกับอากาศได้อย่างพอดี ให้เป็นเชื้อเพลิงของการเผาไหม้ได้ และกำลังอัดของเครื่องยนต์ก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการเผาไหม้ เพราะถ้ากำลังอัดไม่พอความร้อนที่เกิดในจังหวะอัดก็มีน้อย ตรงกันข้ามถ้าเชื้อเพลิงมีความร้อนมากก็จะเพาใหมได้ดีและง่ายด้วย เครื่องนี้ได้เพิ่มกำลังอัด และแก้ปัญหาคาร์บูมีให้จ่ายน้ำมันและให้ผสมกับอากาศได้อย่างพอดี เครื่องก็ติดง่ายและใช้งานได้ตามปกติ

Leave Your Comment