เลี่อยโซ่ยนต์เก่าๆอาการคือสตาร์ทดิดยาก

เลี่อยโซ่ยนต์เก่าๆอาการคือสตาร์ทดิดยาก

เลื่อยยนต์ยี่ห้อต่างๆ

เกิดจากลูกสูบหลวมกำลังอัดน้อยไปก็ทำให้เครื่องติดยาก และที่เป็นตัวยืนยันได้ว่าลูกสูบหลวม เพราะเวลาเครื่องติดแล้วมันร้อนมากๆ (ความร้อนที่มีมากๆเพราะลูกสูบเสียดสีกับเสื้อสูบถ้าเครื่องปดติแหวนจะสีกับเสื้อความร้อนจึงไม่สูงมาก)….ต้องผ่าเครื่องตรวจดูเสื้อสูบด้วยว่า สภาพใช้ได้ดีอยู่หรือไม่ ถ้าเสื้อสภาพไม่ค่อยดีก็ต้องเปลี่ยนทั้งเสื้อและลูกสูบด้วย

Leave Your Comment