เลื่อยยนต์น้ำมันไม่ขึ้น ติดแป๊บเดียวก็ดับ แก้ยังไง

เลื่อยยนต์น้ำมันไม่ขึ้น ติดแป๊บเดียวก็ดับ แก้ยังไง

เลื่อยยนต์ยี่ห้อต่างๆ

เช็คดูทางเดินน้ำมัน (ดูสายอาจจะรั่ว) ถอดคาบิวออกมาล้างและเช็คดู ถ้าหากลองปรับตั้งเต็มที่แล้ว

Leave Your Comment