เลื่อยยนต์เร่งแล้ววูบแก้ไขยังไง

เลื่อยยนต์เร่งแล้ววูบแก้ไขยังไง

เลื่อยยนต์ยี่ห้อต่างๆ

<p>ล้างทะความสะอาดคาร์บูเรเตอร์แล้วปรับจูนอากาศน้ำมันใหม่ แต่ถ้ายังไม่หายให้เปลี่ยนซีลข้อเหวี่ยงทั้ง2ข้างหายแน่นอน</p>

Leave Your Comment