เลื่อยยนต์ไฟมาแต่ สตาร์ทยาก

เลื่อยยนต์ไฟมาแต่ สตาร์ทยาก

เลื่อยยนต์ยี่ห้อต่างๆ

อาการถ้าหากคอยดี คอนเดนเซอร์ดี ทองขาวปกติ ถ้าจังหวะไปไม่คลาดเคลื่อน ไฟต้องออกแน่นอน ……ให้เช็คดูว่าสายไฟอาจจะขาด หรืออาจชอ็ตลงกราว (ส่วนมากจะแถวจุดต่อสาย) และอีกอย่างให้ถอดดูลิ่มมอเลย์ปกติหรือไม่ มีเพียง 2 อย่างที่จะเป็นเหตุให้ไฟไม่มา

Leave Your Comment