เลื่อยยนต์ ทำงานไปสักพักเครื่องร้อนแล้วทำการปิดสวิท พอจะใช้งานอีกครั้ง สตาร์ทไม่ติด ทำอย่างไรดี

เลื่อยยนต์ ทำงานไปสักพักเครื่องร้อนแล้วทำการปิดสวิท พอจะใช้งานอีกครั้ง สตาร์ทไม่ติด ทำอย่างไรดี

ปัญหาเลื่อยยนต์ต่างๆ

ตอบ ให้ทำการล้างคาร์บู

Leave Your Comment