ไม่ว่าจะยังไง ใครใช้เลื่อย5200ก็ต้องเจอ ไม่ช้าก็เร็ว กับน้ำมันดำไหลออกเอง สาเหตุง่ายๆ จุกมันหลวม เปลี่ยนก็ไม่จบ ไม่นานก็หลวมอีก แก้ง่ายๆแบบจบๆ ยัดเสาอากาศวิทยุ #ใช้จนชั่งกิโลขาย ไม่มีรั่ว

ไม่ว่าจะยังไง ใครใช้เลื่อย5200ก็ต้องเจอ ไม่ช้าก็เร็ว กับน้ำมันดำไหลออกเอง สาเหตุง่ายๆ จุกมันหลวม เปลี่ยนก็ไม่จบ ไม่นานก็หลวมอีก แก้ง่ายๆแบบจบๆ ยัดเสาอากาศวิทยุ #ใช้จนชั่งกิโลขาย ไม่มีรั่ว

เลื่อยยนต์ยี่ห้อต่างๆ

Leave Your Comment