เริ่มต้นการใช้งานเลื่อยยนต์

เริ่มต้นการใช้งานเลื่อยยนต์

อัตราการผสมมีหลายแบบ ขึ้นอยู่กับเกรดน้ำมัน และการใช้งาน

16:1 เบนซิน1ลิตร ต่อ 2T   =62.5cc

20:1 เบนซิน1ลิตร ต่อ 2T   =50cc

25:1 เบนซิน1ลิตร ต่อ 2T   =40cc

30:1 เบนซิน1ลิตร ต่อ 2T   =33.3cc

33:1 เบนซิน1ลิตร ต่อ 2T   =30cc

40:1 เบนซิน1ลิตร ต่อ 2T   =24cc

50:1 เบนซิน1ลิตร ต่อ 2T   =20cc

60:1 เบนซิน1ลิตร ต่อ 2T   =16.7cc

70:1 เบนซิน1ลิตร ต่อ 2T   =14.3cc

80:1 เบนซิน1ลิตร ต่อ 2T   =12.5cc

90:1 เบนซิน1ลิตร ต่อ 2T   =11.1cc

100:1 เบนซิน1ลิตร ต่อ 2T =10cc

สำหรับเครื่องยนต์ไม่เกิน 80 ซีซี: 50:1สำหรับเครื่องยนต์มากกว่า 80 ซีซี: 33:1

-ช่วงรันอินเครื่องใหม่ 20ชั่วโมงแรก 25:1- ……………………20 ชั่วโมงขึ้นไป 40:1

อัตราการผสมน้ำมันของเลื่อยยนต์ตามทฤษฎีจะผสมกัน 25 ต่อ 1

แต่ไม่ใช่อัตรา ส่วนผสมที่ดี ลูกค้าส่วนมากถ้าผสมแบบนี้จะทำให้เครื่องพัง เครื่องจะร้อน  ทำให้ลูกสูบติด ทางเราจึงได้สอบถามไปยังมืออาชีพที่ใช้เลื่อยยนต์ ทำงานทั้งวัน หลายท่าน ต่างก็บอกว่า น้ำมันเบนซิน 1 ลิตรต่อ 2 ที 80 cc หรือ 80 ml