เลื่อยยนต์ยี่ห้อต่างๆ

เลื่อยยนต์ยี่ห้อต่างๆ

ถ้าเครื่องที่ติดแล้วเบาไม่ได้ อันดับแรกก็ต้องดูว่าลูกเร่ง หรือลิ้นเร่ง อาจจะลงได้ไม่สุด สาเหตุ 1-ให้ดูน๊อตตั้งเบา 2 สายเร่ง ผิดปกติ (คืนได้ไม่สุด) ……ถ้าจุดนี้เป็นปกติ ก็จะต้องมาจากสาเหตุ มีอากาศรั่วเข้าไปในระบบ จะต้องสังเกตุ 1 หน้าแปนคาบิว 2 ซิลข้อเสีย 3 รั่วสาเหตุ ปะเก็นเสีย หรือ แคร้งแตก 4 คาบิวอาจจะผิดปกติ (สาเหตุนี้ช่างต้องมีประสพการณ์มากหน่อย)

เลื่อยยนต์ยี่ห้อต่างๆ

ตามปกติมันจะมีตัวปรับน้ำมันอยู่ที่ ท้องเครื่อง ถ้าตั้งแล้วไม่มีผล ก็คงจำเป็นต้อง ถอดปั๊มออกมาดู มันก็ไม่ยาก ถอดชุดคัดออกมา เสร็จแล้วก็ถอดชุดปั๊มออกมาเลย ไม่กี่นาทีก็เสร็จ ( มันจะยากก็ตรงที่เราถอดคลัชออกมา ถ้าไม่มีเครื่องมือสำหรับ ถอดคลัชมันก็จะใช้เวลาอีกสักหน่อย)

เลื่อยยนต์ยี่ห้อต่างๆ

ความร้อนที่เกิดสูงมากขึ้นก็มีผลเหมือนกัน แต่เป็นบางกรณี คือถ้าเครื่องนั้น ระดับน้ำมันในห้องลูกลอยมันสูงเกินไป เมื่อน้ำมันขยายตัวก็จะทำให้ระดับสูงขึ้เกินค่ามาตรฐานของคาบิวลูกนั้น จะเป็นเหตุให้เกิดอาการน้ำมันท่วม ทำให้เครื่องผิดปกติไป แต่ถ้าเป็นเครื่องที่ระดับน้ำมันพอดี หรือข้อนข้างต่ำก็จะไม่เกิดปัญหานี้ อาการนี้ก็จะพบกันได้เหมือนกัน แต่พบกันได้น้อยมาก

เลื่อยยนต์ยี่ห้อต่างๆ

อาการถ้าหากคอยดี คอนเดนเซอร์ดี ทองขาวปกติ ถ้าจังหวะไปไม่คลาดเคลื่อน ไฟต้องออกแน่นอน ……ให้เช็คดูว่าสายไฟอาจจะขาด หรืออาจชอ็ตลงกราว (ส่วนมากจะแถวจุดต่อสาย) และอีกอย่างให้ถอดดูลิ่มมอเลย์ปกติหรือไม่ มีเพียง 2 อย่างที่จะเป็นเหตุให้ไฟไม่มา

เลื่อยยนต์ยี่ห้อต่างๆ

เราต้องเช็คตอนไม่ใส่หัวเทียนด้วย ว่าเฉพาะ สายมีไฟกระโดดหรือไม่ ถ้าสายมีไฟ ก็เปลี่ยน แต่หัวเทียนก็จบ

เลื่อยยนต์ยี่ห้อต่างๆ

สงสัยว่าจะมี อากาศแทรกเข้ามาในระบบน้ำมัน ลองไล่ดู สายและจุดต่อสาย

เลื่อยยนต์ยี่ห้อต่างๆ

เครื่องของท่านลูกสูบหลวมกำลังอัดน้อยไปก็ทำให้เครื่องติดยาก และที่เป็นตัวยืนยันได้ว่าลูกสูบหลวม เพราะเวลาเครื่องติดแล้วมันร้อนมากๆ (ความร้อนที่มีมากๆเพราะลูกสูบเสียดสีกับเสื้อสูบถ้าเครื่องปดติแหวนจะสีกับเสื้อความร้อนจึงไม่สูงมาก)….เครื่องนี้ต้องผ่าเครื่องตรวจดูเสื้อสูบด้วยว่า สภาพใช้ได้ดีอยู่หรือไม่ ถ้าเสื้อสภาพไม่ค่อยดีก็ต้องเปลี่ยนทั้งเสื้อและลูกสูบด้วย

เลื่อยยนต์ยี่ห้อต่างๆ

ตัว H กับตัว L ที่ข้างรู จะมีติดบอกไว้ ซ้ายเป็น L ขวาเป็น Hเอาแบบเข้าใจง่ายๆก็คือ H ปรับหยาบ L ปรับระเอียด เป็นตัวปรับน้ำมันทั้งสองตัว เวลาตั้งทั้งสองตัวก็อัดเข้าไปจนสุดแล้ว คายออกหนึ่งรอบทั้งสองตัว แล้วลองเร่งดูคายออกทีละนิดเอาให้มันเร่งไม่วูปและเสียงดีโดยปรับหยาบก่อนจึงตามด้วยระเอียด แต่ละเครื่องจะพอดีไม่เท่ากัน ลองดู

วิธีจูนคาร์บู <——-กด

เลื่อยยนต์ยี่ห้อต่างๆ

เช็คดูทางเดินน้ำมัน (ดูสายอาจจะรั่ว) ถอดคาบิวออกมาล้างและเช็คดู ถ้าหากลองปรับตั้งเต็มที่แล้ว