Newwave Atom

ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ : 38cc, 1.8hp ขนาดบาร์ 11.5″

ราคา 4500 บาท ส่งฟรีค่ะ

Newwave Mini

ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ : 42cc, 2.278hp

     11.5″ =4700

12″=4800

16″=5200

18″=5200

20″=5500

22″=5500

Newwave Mini-one

ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ : 45.6cc,  2.5hp

    11.5″ =6500

12″=6500

16″=6500

18″=6600

20″=6600

22″=6700

25″=6700

Newwave 7800 super

ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ : 54.5cc, 3.5hp

    11.5″ =6500

12″=6500

16″=6500

18″=6600

20″=6600

22″=6700

25″=6700

Newwave 7800 turbo

ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ : 56.5cc, 4hp

     11.5″ =7500

12″=7500

16″=7500

18″=7600

20″=7600

22″=7700

25″=7700

New  Newwave 8800 turbo

ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ : 5.3hp

25″=13000

30″=13500

Newwave X เลื่อยยนต์ไฟฟ้า

11.5″=15,000