Shop

บาร์ NEWWAVE Speed Pro 11.8″ (หัวเล็ก 22.5T)

1,250 บาท

สินค้าหมดแล้ว

SKU: 01387
Product Code: N/A รหัสสินค้า: 01387 หมวดหมู่: ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

DOLMAR

100,101,102,103,104,105, 108, ES-161,ES-171,ES-173A,PS-34,PS-45,PS-340, PS-341,PS-350, PS-400,PS-401,PS-420,PS-3300TH,PS-3410TH

HUSQVARNA

334T,335,335XPT,338XPT,1400X1600X316 ELECTRIC, T435 50128,5014NB,5016NB,DCS 330S, DCS 330TH,DCS 34,DCS340, DCS341 90,100,110,120,140,150 ELECTRIC, 285S,300,300S

JONSERED

2014,2016,2035,2036,2036 TURBO,2041,2045,2137,2138,CS2135,CS2137 CS2138,CS2152W,CS2283S

MAKITA

50128,5014NB,5016NB,DCS 330S, DCS 330TH,DCS 34,DCS340, DCS341

EFCO

132S,MT 3500,MT 3600, MT3700, MT 3750.MT 4000,MT4100

SHINDAIWA

90,100,110,120,140,150 ELECTRIC, 285S,300,300S

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 80 กรัม